Asszisztens konferencia az ország közepén
Verőfényes napsütésben az ország közepén, Kecskemét öt templom által határolt főterén az Aranyhomok Wellness Hotel adott otthont a VII. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Konferencia 2016. évi rendezvényeinek.

A szombat reggel korai időpont ellenére a Nagykanizsától Debrecenig és Soprontól Törökszentmiklósig pontosan érkező résztvevők töltötték meg a Széchenyi termet, jószerével elfoglalva az egész szállodát. A rendkívül otthonos, kellemes atmoszféra igen feszített tempójú továbbképzésnek adott otthont.

Dr. Kovács Rita a MOSZ alelnöke megnyitójában örömmel üdvözölte a széleskörű érdeklődést, ismertette a továbbképzés programját és munkamenetét. Gyakorló gyógyszerészként felvetette azokat az aktuális kérdéseket, amelyek ma leginkább foglalkoztatják a gyógyszerellátásban dolgozókat. Külön és részletesen kitért a szakmai és a gazdasági marketing tevékenységre, azok harmonizációjának jelentőségére, technikáira, megosztva tapasztalatait az érdeklődő hallgatósággal.

Dr. Mikola Bálint a MOSZ elnöke megnyitó előadásában az egészségügyi ellátásról, azon belül a gyógyszerellátás aktualitásairól tartott tájékoztatót. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a színvonalas gyógyszertári munka meghatározó záloga az ott dolgozó team tagjai közötti harmónia. Ebben meghatározó szerepe van az asszisztens karnak. A harmónia viszont csak úgy képzelhető el, ha értjük egymás gondolatait. Informálta a hallgatóságot a biztosítási rendszerek változásáról, az egészségügyi ellátás finanszírozása aktualitásairól, a gyógyszeres terápia, a betegadherencia felépítésének jelentőségéről. Előadásában kitért az új, innovatív gyógyszerkészítmények forgalomba hozatalára és arra is, hogy várhatóan átalakulnak a gyógyszer-kereskedelmi, betegellátó rendszerek.

A szakmai előadások tematikusan, egy-egy szakterületre fókuszálva adtak muníciót a résztvevőknek. Dr. Rixer Mária a MOSZ Ifjúsági Fóruma elnöke a betegkapcsolatok építésének módszereit taglalva a marketing és kommunikáció egyes kérdéseibe avatta be a hallgatóságot. Konkrét példákon keresztül ismertette a kommunikáció csatornáit, amelyek alkalmazását a gyógyítás részének minősített. Ugyancsak muníciót adott a motivációs technikák felépítésére, a betegadherencia megteremtésére és az eladási technikák harmonizálására, a konfliktuskezelésre.

Dr. Juhász Éva Debreceni Egyetem klinikai szakorvosa, a napjainkban a gyógyszertári gyakorlatban is rendkívül fontos, az orr és a hörgők között jelentkező felső légúti infekciók betegségcsoportjairól tartott rendkívül alapos tájékoztatást. Előadásában a náthától kezdődően bemutatta a vírusos, és a baktériumokkal felülfertőzött megbetegedéseket elősegítő tényezőket, a kórlefolyás etiológiáját, a tüneteket, a vizsgálati módszereket és a terápiás megoldásokat egyaránt. Súlyozottan felhívta a figyelmet a tünetek értékelésére, a gyógyszertári kompetencia lehetőségeire és határaira, az antibiotikus terápia előnyeire és veszélyeire, a kiegészítő terápiák jelentőségére.

Dr. Kolosy Béla az EGIS képviseletében a Herpes simplex vírus 1-es típusa által okozott gyakori megbetegedés, az ajakherpesz keletkezését és kórlefolyását mutatta be előadásában. A felnőtt lakosság több mint 95 százaléka által hordozott vírus a szervezetben megtelepülve időszakosan fellobbanva rendkívül kellemetlen és fertőző tünetekkel jár, melyet igen eredményesen lehet külsőleges szerekkel gyorsan és hatékonyan tünetmentessé tenni.

Dr. Halmos Gábor a Debreceni Egyetem professzora a korszerű hatóanyag-leadó rendszerek terápiás eredményeit ismertette prezentációjában. Bemutatta az egyes gyógyszerbeviteli utak lehetőségeit, az új rendszerek terápiás és gazdasági előnyeit. Kitért a gyermekek adherenciája növelésének problémáira, különös figyelemmel a rendkívül gyakori kórképek, mint diabetes és COPD területein. Felhívta a figyelmet a gyógyszeradagolók technikai ismerete jelentőségére, a gyógyszerkiadó szakszemélyzet e téren szükséges ismereteinek fontosságára.

Dr. Birinyi Péter a MGYT Budapesti Szervezete elnöke, a patikákban egyik leggyakoribb kérdésben, a várandósok ellátásában nyújtott előadásával jelentős segítséget a résztvevőknek. A szakmai irányelvek bemutatását követően a gyógyszer-expedícióban résztvevők által ajánlható készítményeket ismertette tematikus, indikáció szerinti felosztásban. A várandósság időszakában alkalmazott gyógyszeres kezelésre vonatkozóan adott a teratogenitási szempontokat figyelembe vevő, határozott iránymutatást. A helyes vitamin, nyomelem és ásványi anyag bevitel jelentőségét szem előtt tartva táplálkozási ajánlásokat adott és evidenciákat fogalmazott meg a várandósok részére egyes gyakori kórképek kezelésében történő gyógyszer expediáláshoz.

Dr. Kovács Zsolt a PharmaTrainer Kft. vezető trénere nagy empátiával fogadott interaktív prezentációjában esettanulmányok bemutatásával érzékeltette a gyógyszertári kommunikáció jelentőségét. A praxis marketing egyértelmű létjogosultságát igazolandó kiemelte a szakmai és a gazdasági marketing patikai harmóniájának realitását, egyértelművé téve az egészségnyereség és a stabilitás területein nyerhető együttes előnyöket.

Gárdián Orsolya a Boehringer Ingelheim szakvezetője cégük kutatásairól és a készítményeik által biztosított korszerű terápiás lehetőségekről tájékoztatta a résztvevőket. Az élettani folyamatok és az egyes megbetegedések kórlefolyására alapozva tartotta fontosnak a betegek részére ajánlott terápiákat, és az azokhoz tartozó készítmények marketing ismereteit.

Fodor Erika az OMRON – Hungimpex Kft szakvezetője – figyelemmel a magas számú részvételre – két workshop alkalmával avatta be az érdeklődőket cégük telemedicinális kutatásaiba. Az orvos a gyógyszerész és a beteg közös, az egészség fenntartása és a krónikus betegségek terápiájának folyamatos felügyelet érdekében végzett közös tevékenységéhez dolgoztak ki információtechnológiai segítséget. Ezek gyakorlati alkalmazásának bemutatására és működtetésére kaptak lehetőséget a hallgatók.

Lukácsné dr. Fodor Enikő a MOSZ Budapesti Szervezete elnöke indította a vasárnapi programot. Gondolatvezetésében a gyógyszertárra, mint az igazoltan legmagasabb páciens - egészségügyi ellátó szakszemélyzet kontaktust felmutató intézmény lehetőségeinek egyik fő színterére koncentrált. Legnagyobb kihívásnak az időskorú betegek ellátását említve, helyes terápiájuk felépítésére és figyelemmel kísérésére adott útmutatást. Felhívta a figyelmet a gyógyszertáron kívül elérhető gyógyászati anyagok és a gyógyszeres terápiák kontrollálhatatlan kölcsönhatásainak a veszélyeire. Módszereket mutatott be a betegkör megtartására, az egészség-, és a terápia-menedzsment lehetőségeire egyaránt.

Dr. Takács Gézáné a Réthy Pál Kórház intézetvezető főgyógyszerésze a gyógyszertári expedíció egyik legnagyobb kihívására, a szűk terápiás indexű készítmények alkalmazásának precizitására hívta fel a figyelmet előadásában. A különböző tromboembóliás betegségek megelőzésére és kezelésére széles körben alkalmazott konzervatív és innovatív antikoaguláns terápián keresztül mutatta be azokat az összefüggéseket, amelyek a nem elért terápiás hatáshoz vezethetnek, vagy a más betegségekben alkalmazott állandó gyógyszerekkel nem kívánt kölcsönhatást eredményeznek.

Dr. Simon Kis Gábor egyetemi docens, a BCE egészségügyi menedzser-oktatója a gyógyszertárak mint vállalkozások működtetésének objektív és szubjektív vetületeit ismertetve azok menedzseléséhez adott muníciót előadásában. A coaching mint kommunikációs folyamat, eredményorientált kontextusban zajló dialóg, biztosítja a közösség fejlődését, és az elvárt teljesítmény megvalósulását. Minden hallgatónak alkalma nyílt, hogy kérdőívet kitöltve értékelje saját szerepvállalásának lehetőségeit ebben a közös tevékenységben. Simon Kis tanár úr az értékelést követően a hatékonyságot növelő személyiségformáló módszerek felépítéséhez adott segítséget.

Dr. Samu Antal a MOSZ alelnöke, a GYGSZB alapító elnöke a gyógyszeres terápia menedzsment kérdésével foglalkozott előadásában. Az adherencia programok jelentőségére hívta fel a figyelmet bemutatva a betegek együttműködésének hiányával összefüggő szakmai és gazdasági veszteségeket, amelyek a biztonságos, hatásos és költséghatékony farmakoterápia megvalósításával elkerülhetőek lennének. A kiemelt terápiás területek indikálták a protokollok megalkotását, amelyekben szakmai konszenzussal kialakított módszerek állnak a gyógyszert kiszolgáltatók rendelkezésére. Meggyőződése szerint a jövőben a beteg-együttműködés felértékelődésére lehet számítani, amivel összefüggésben javul a betegek életminősége, jelentősen csökken az egészségügyi ellátás költsége és az esetleges kórházi ápolások száma és időtartama, a betegség miatti munkakiesések gyakorisága.

A konferencia sűrű időbeosztása egyetlen közös vacsorát tett lehetővé, ami alkalmat adott a kikapcsolódásra. A késő éjszakába nyúló retro zenei program és karaoke show üde színfoltja volt a programnak. A rendezvény sikeréhez a látogatottság növeléséhez jelentős mértékben hozzájárult a Boehringer Ingelheim, az EGIS és az OMRON-Hungimpex Kft. szakmai és anyagi támogatása.

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2016-04-19

Kapcsolódó cikkek:
Felkészülni a változásokra
Ülésezett a MOSZ Országos Elnöksége
Ülést tartott a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Országos Választmánya
GYOK XXVII. Hírek
Quo vadis, Pharmacia?
Gyógyszerészek XXVII. Országos Kongresszusa
Magyar Arany Érdemkeresztet kapott a MOSZ elnöke
MOSZ alapítás 1991. november 24.
Baráti beszélgetést tartott a MOSZ Budapesti Szervezete
Felhívás az 1976-ban, a SOTE-n végzett gyógyszerészek 40 éves évfolyam-találkozójára
Cirkuszjegyek kedvezményesen MOSZ-tagoknak!
Évzáró ülést tartott a MOSZ Országos Választmánya