Rendeletmódosítás a felírási igazolásról és a vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadhatóságáról

Tisztelt Intézményvezető!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2019. évi 207. számában kihirdetésre kerültek a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletet érintő módosítások, melyek érintik a felírási igazolás, valamint a vényköteles gyógyszerek - orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek történő - vény nélküli kiadhatóságának szabályait az alábbiak szerint:

1. Felírási igazolás:

A papír alapú felírási igazolás 2020. június 30. napjáig a NEAK által kiadott vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. A felírási igazolást a gyógyszertár 2020. június 30-ig köteles megőrzésre megtartani, ezt követően pedig vissza kell adni a gyógyszer kiváltójának.

Jogszabályi hivatkozás:

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítása 3. § Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 24. § (2c) és (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2c) A papíralapú felírási igazolást 2020. június 30. napjáig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által gyógyszerrendelés céljára rendszeresített vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni.
(2d) A felírási igazolást a gyógyszertár 2020. június 30. napjáig köteles megőrzésre megtartani. A gyógyszer kiszolgáltatója a felírási igazolást 2020. július 1. napját követően az expediálás tényének rögzítése után visszaadja a gyógyszer kiváltójának."

1. Vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadhatósága:

Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek - amennyiben végzettségét hitelt érdemlően igazolni tudja - vényköteles gyógyszer legfeljebb harminc napra elegendő mennyiségben vény nélkül kiadható. A rögzítési kötelezettség az EESZT rendszerében 2021. január 1-jével lép hatályba.

Jogszabályi hivatkozás:

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó miniszteri rendeletek, valamint egyéb, gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet módosításáról szóló 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet 27. § (3) bekezdése a „2020. január 1-jén" szövegrész helyett a „2021. január 1-jén" szöveggel lép hatályba.:

Kapcsolódó jogszabályi részletek:

29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet

11. § A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A (3) bekezdés szerinti gyógyszerkiadás esetén az EESZT rendszerben rögzíteni kell a) a kiadott gyógyszer
aa) nevét,
ab) hatáserősségét,
ac) kiszerelését és
ad) mennyiségét, valamint
b) a kiváltó orvos, gyógyszerész alapnyilvántartási számát, állatorvos kamarai nyilvántartási számát, ezek hiányában diplomaszámát."

7. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. november 1-jén lép hatályba. (2) A 17. § (2) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba. (3) A 11. § 2020. január 1-jén 2021. január 1-jén lép hatályba.

44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet - az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

16. § * (1) Orvosi rendelvény nélkül is kiadható, de keresztjelzéssel ellátott forgalomba hozatalra engedélyezett és magisztrális gyógyszer - vény nélkül - 14 éven aluliaknak nem adható ki.
(2) Orvosi rendelvény nélkül is kiadható, olyan magisztrális gyógyszer, amelynek egy adagjában a hatályos Gyógyszerkönyvben + (egy kereszt) vagy ++ (két kereszt) jelzésű gyógyszeranyag mennyisége nem haladja meg a legnagyobb napi adagjának 1/10-ed részét. Ilyen készítményből egyszeri alkalommal olyan mennyiség adható ki, melyben a keresztjelzésű anyag teljes mennyisége nem haladja meg annak napi legnagyobb adagját.
(3) Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek - amennyiben végzettségét hitelt érdemlően igazolni tudja - vényköteles gyógyszer legfeljebb harminc napra elegendő mennyiségben vény nélkül kiadható. Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek is csak vényre adható ki
a) * a kábítószerként (K1, K2) és pszichotróp anyagként (P2, P4) minősített gyógyszer,
b) FoNo dosim mennyiségnél nagyobb mennyiségű gyógyszeranyag önmagában,
c) * az alkalmazási előírása szerint az influenzavírus okozta megbetegedések megelőzésére és kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény, legfeljebb az alkalmazási előírása szerinti terápiás alkalmazáshoz szükséges mennyiségben.

Üdvözlettel,

EESZT Üzemeltetés

EESZT Információs Portál

Forrás: EESZT
Kelt: 2019-12-23