A kihívások éve
Beszámoló a Gyógyszerészek XXXII. Országos Kongresszusáról

Ez év szeptember 30–október 2. között a zalakarosi Hotel Park Inn by Radisson adott otthont a hazai gyógyszerészet legjelentősebb rendezvényének, amelynek fővédnöke dr. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára volt.

A szakmai ismeretek bővítését követően a résztvevők áttekintették az ágazat legégetőbb problémáit, végezetül pedig a patika-működtetés gyakorlati kérdései kerültek terítékre.

Péntek

A kongresszus első napját szokás szerint az akkreditált szakmai továbbképzés előadásai töltötték ki, amelyek központi témája ez alkalommal a táplálásterápia volt, a meghívott szakemberek az ezzel kapcsolatos kihívásokat és lehetőségeket vették górcső alá.

Horváth Zoltánné Ph.D. főiskolai tanár, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének munkatársa – felvételről – a kóros tápláltsági állapotok szűréséről és ezek súlyosságának megállapításáról beszélt. Ezt követően dr. Molnár Andrea Ph.D. mesteroktató, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége Tudományos Bizottságának tagja ismertette a nemzetközi és hazai táplálásterápiás szakmai ajánlásokat. Balaskó Renáta, az OGYÉI főosztályvezetője prezentációjában az étrend-kiegészítők, tápszerek és speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek kínálatában segített eligazodni.

Prof. emeritus Székács Béla, az MTA doktora ugyancsak a távolból tartotta meg előadását az idős betegek szarkopéniájának kezeléséről. Mint elhangzott, ez az állapot az öregedés komplex folyamatának eredménye, amely az izomtömeg és az izomerő nagyfokú csökkenését, valamint alacsony fizikai teljesítőképességet jelent. A professzor beszélt a probléma kóroki hátteréről, diagnózisáról, szövődményes kimeneteiről és a kezelésében alkalmazható táplálásterápia eszközeiről is. Utóbbi csoportba tartoznak az úgynevezett gyors fehérjék (tejsavó-alapú készítmények, fehér húsok), a leucin, a D-vitamin és a kreatin is.

Dr. Lövey József, az Országos Onkológiai Intézet orvos-igazgatója a daganatos betegek cachexiájának, azaz a daganat okozta táplálkozási nehezítettségének prevenciójáról és e páciensek táplálásterápiájáról beszélt. Mint elhangzott, e betegek táplálása szó szerint élet-halál kérdése. Az érintettek nagy része sajnos még ma sem részesül megfelelő táplálásterápiában; a közforgalmú gyógyszerészek feladata lehet, hogy ennek szükségességére felhívják a betegek hozzátartozóinak figyelmét.

Dr. Nagy Béla, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház osztályvezető főorvosa az egyes gasztroenterológiai kórképek esetén alkalmazható táplálásterápiákat ismertette. Részletesen is kitért az enterális és parenterális táplálással kapcsolatos ajánlásokra, pancreatitis esetén pedig külön kiemelte a folyadékterápia és a jejunális táplálás jelentőségét.

Prof. dr. Zupkó István egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetének vezetője előadásában arra kereste a választ, hogyan befolyásolja a beteg cachexiás állapota a gyógyszerek felszívódását, metabolizmusát és kiválasztását, vagyis végső soron a hatékonyságát.

Ezt követően dr. Bodó Gabriella, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjának intézetvezető főgyógyszerésze mutatott rá arra, milyen szerepük lehet a gyógyszerészeknek a táplálásterápia megvalósulásában a klinikumban, illetve a közforgalmú patikákban: tanácsadás keretében mérhetik fel a beteg tápláltsági állapotát, az expediálás során pedig többek között az iható tápszerek hatékony alkalmazásához adhatnak tanácsokat.

Kovácsné Dr. Balogh Judit PhD., a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertárának és Gyógyszerügyi Szervezési Intézetének adjunktusa a táplálásterápia területén végzett minőségbiztosítás, vagyis a gyógyszerbiztonsági ellenőrzés elemeit ismertette. E körbe tartozik többek között a magisztrális gyógyszerkészítés kockázatelemzése, a laborban készülő medicinák, tápszerek tárolásával és felhasználhatóságával kapcsolatos előírások betartása.

A szakmai továbbképzés tesztírással zárult, az ezt abszolválók 16 kreditpontot írhattak jóvá maguknak.

A délután utolsó előtti blokkjában került sor a Nutricia szimpóziumára, amelynek előadói a táplálásterápia gyakorlati megvalósításához adtak tanácsokat. Dr. Zagyi Boglárka, gyógyszerész a betegigényekhez igazodó termékek és a hatékony napi dózis jelentőségére hívta fel a figyelmet. Koczó Anita, a cég homecare menedzsere pedig a hatékony otthoni szondatáplálás formáiról, az azokat lehetővé tevő orvostechnikai eszközökről adott tájékoztatást, illetve a megfelelő tápszerek kiválasztásának és alkalmazásának szempontjaira mutatott rá. Örvendetes fejleményként említette, hogy a közelmúltban több ilyen eszköz is felírhatóvá és társadalombiztosítás által támogatott termékké vált.

Ezt követően, a táplálásterápia témakörét maga mögött hagyva, Sárközi Szabina mutatta be az Egy Csepp Figyelem Alapítvány eddigi történetét és eredményeit. Mint tudjuk, a MOSZ 2005 óta dolgozik együtt az Erős Antónia által alapított szervezettel – a maga területén, a diabétesz gyógyszerészi gondozásában. Az előadó beszélt az elkövetkező időszak nyilvános, a lakosság számára szervezett rendezvényeiről és szakmai továbbképzéseiről is. Utóbbiakra a gyógyszerészek az educsepp.hu oldalon jelentkezhetnek.

Az Alapítvány szakmai partnere az egészségügyi diagnosztikai eszközöket is gyártó és forgalmazó Beurer. A cég ügyvezető igazgatója, Lukács Ildikó workshop keretében mutatta be az ezen részt vevőknek a Beurer nevéhez köthető vérnyomás- és vércukorszint-mérőket, valamint ágymelegítőket.

Szombat

A kongresszus második, szakmapolitikai napját Lukácsné dr. Fodor Enikő, a MOSZ elnöke nyitotta meg, majd a Szövetség tiszteletbeli elnöke, dr. Mikola Bálint emelkedett szólásra, aki az elmúlt időszak szakmai rendezvényeiről is említést tett, amelyek segítségével több mint kétezer gyógyszerészt sikerült megszólítani. Ezt követően került sor a kitüntetések átadására, a kiemelkedő szakmai munkát végzett kollégák elismerésére (lásd keretes írásunkat), majd ismét a MOSZ elnöke lépett a pódiumra, tolmácsolta a jelenlévőknek dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár üdvözlő szavait, szót ejtett a gyógyszerészek ez év májusi, ukrajnai rászorulók számára szervezett adománygyűjtéséről, majd pedig – az elmúlt időszak gyógyszerpiaci történéseiről szólva – 2022-t a kihívások éveként aposztrofálta.

********

Elismerések

Gyógyszerészetért életműdíj:
Dr. Kovács János

Az Év Gyógyszerésze:
Dr. Virágné dr. Vizdák Márta

Megosztott 2. helyezett:
Dr. Prugberger Sára Anna
Vargáné dr. Tóth Katalin

3. helyezett: Dr. Gyuricza Anett

Különdíjasok: Dr. Sebők Ágnes
Dr. Rozmán Dávid

A Kedvenc Patikám 2022 pályázat szavazatait szeptember 30-án éjfélig lehetett postára adni, így ennek a kiírásnak a végeredménye csak később születik meg, a díjátadásra a kampányzáró sajtótájékoztatón, október 13-án kerül sor. Ugyanitt mutatják majd be azt a Nero Solution által összeállított kiadványt is, amelyben a korábbi évek díjazott pályázatai olvashatók.

********

Dr. Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója elsőként a Nemzeti Orvostechnikai Regiszter létrehozásának számszerű eredményeit ismertette, egyúttal köszönetet mondva a gyógyszerészeknek ez irányú együttműködésükért. Előadásában részletesen is kitért a kistelepülések gyógyszerellátásának problematikájára, amelynek egyik lehetséges megoldását a finanszírozott (kognitív) patikai szolgáltatások bevezetésében látja. Dr. Szentiványi Mátyás szólt a gyógyszerhiányokról, az internetes gyógyszer-kereskedelem korlátozásáról, valamint az elmúlt évben újonnan regisztrált étrend-kiegészítők magas számára is felhívta a figyelmet. Mint mondta, a közeljövőben a magisztrális gyógyszerkészítés szabályozásában, finanszírozásában is várhatók változások.

Mázi Miklós, az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ (ESZFK) Kompetencia Központjának vezetője a közelmúlt egészséginformatikai fejlesztéseiről adott számot, amelynek keretében többek között a betegút-menedzsment egyértelműbbé és gördülékenyebbé tételéről, egy lakossági mobilapplikáció (myEESZT) létrejöttéről, egy határokon átnyúló adatintegrációs projektről (Connecting Europe Facility), valamint a járóbeteg-irányítási rendszer fejlesztéséről beszélt. Mint megtudtuk, ma már a gyógyszerrecepteknek a 96, a GYSE-vényeknek pedig a 90 százalékát elektronikus formában állítják ki az orvosok.

Dr. Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója a prevenciós fókusszal megerősített alapellátás kapcsán mutatott rá a gyógyszerészekkel való együttműködés jelentőségére. Részletesen ismertette a betöltött és betöltetlen háziorvosi praxisok számának alakulását, illetve az elmúlt hónapok betegforgalmi adatait. Mint mondta, számos páciens csak a gyógyszerészétől kap tanácsot, s az alapellátó rendszeren tátongó lyukakat a praxisközösségek hálójával lehetne befoltozni.

Dr. Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász a hazai egészségügyi ellátórendszer aktuális helyzetéről számolt be a hallgatóságnak. Mint elhangzott, a Covid-19 járványt követően a krónikus fekvőbeteg-szakellátásban ellátott esetek száma csaknem a felére, de a járóbeteg-szakellátás pácienseinek száma is a 83,5 százalékára esett vissza. Az anomáliák feltárását követően az előadó a lehetséges megoldásokra is rámutatott.

A délelőtti szekció zárásaként Szepesházi Zsolt, a Novodata Zrt. és LX-Line Kft. elnök-vezérigazgatója osztotta meg vízióját a közönséggel a cége által nyújtott innovatív szolgáltatásokról, amelyek többek között a gyógyszerészek szakmai munkáját hivatottak támogatni, üzleti szemléletüket erősíthetik, és idejüket tudják felszabadítani. Ennek a jövőképnek a része a megújult ügyféltámogatás, a papírmentes gyógyszertári adminisztráció, a digitális officinai megoldások és a Novodata/LX-Line által ajánlott versenyképességi csomag is.

A nap második felének első előadójaként dr. Bidló Judit, a NEAK főigazgató-helyettese adott számot az elmúlt időszak gyógyszerár-támogatás kiáramlásának mértékéről és megoszlásáról, majd a finanszírozónak azt a dilemmáját osztotta meg közönségével, hogy a jelenlegi korlátozott forrásokat hová allokálja, mire fókuszáljon. Egy területet támogasson látványosan, vagy többet, mindegyiket egy picit? – tette fel a költői kérdést. A finanszírozó alapelve ugyanis, hogy a rendelkezésre álló pénzt a lehető leghatékonyabban szeretné felhasználni.

Dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész elsőként egy, az OGYÉI által végzett ügyfélelégedettség-mérés eredményeiről számolt be. A mintegy 700 válaszadó többsége elégedett a hatóság munkájával, 26 százalékuk részéről azonban „kicsit” vagy „nagyon romlott” az OGYÉI tevékenységének megítélése. Dr. El Koulali Zakariás néhány újdonságról is beszámolt: a hallgatóságnak be is mutatta azt a nyomtatott önellenőrzési segédletet, illetve a FoNo VIII. papíralapú kiadását, amelyekhez hamarosan minden érdeklődő hozzájuthat. Illetve egy tízrészes e-learning videóelőadás-sorozatról is tájékoztatta a gyógyszerészeket, amely az OGYÉI honlapján lesz elérhető.

Az előadókhoz intézett kérdések során a tiszti főgyógyszerész nagy tapsot kapott, amikor kijelentette: a gyógyszertári ügyelet a mostani formájában szimplán kényelmi szolgáltatás. Dr. Bidló Judit kijelentése pedig, miszerint az elmúlt két évben az egészségügyért felelős államtitkárságra nem érkezett jelzés az ügyelettel kapcsolatban, így a téma a szaktárcánál egyáltalán nincs napirenden, komoly felhördülést váltott ki a jelenlevőkből.

Dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke előadásában a gyógyszeripar aktuális kihívásairól beszélt, amelyek közvetetten az ellátás többi szereplőjére is hatással vannak. Az előadó az elhúzódó krízisből adódó kockázatok kiküszöbölésére megoldási javaslatokat is megfogalmazott.

„Turbulens időkben nem a turbulenciával van a baj, hanem azzal, ha idejét múlt válaszokat próbálunk adni rá” – mondta dr. Feller Antal, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke, aki a gazdasági válság okozta kihívások ellen a gyógyszerellátás szereplőinek együttműködését, a hatékony kommunikációt szorgalmazta. A recesszió jeleként említette, hogy az OTC-forgalom a közelmúltban, egymás után négy héten keresztül alacsonyabb volt, mint az előző év azonos időszakában, illetve azt is megjegyezte, hogy a 2017-es átlaghoz képest mára a két és félszeresére emelkedett a nem teljesíthető rendelések (hiányok) száma.

Dr. Bertalan Lóránt, az ESZFK eRecept és eEgészségügy szakértője a gyógyszerészet területén megvalósuló új elektronikus egészségügyi és eRecept fejlesztésekről számolt be. Prezentációjában szó esett többek között a hamarosan induló, határokon átnyúló, európai uniós eRecept-kiváltás lehetőségéről (MyHealth@EU), a betegek mobilitását okoseszközök segítségével támogató megoldásokról (telemedicina, telemonitoring), valamint egy COPD-pilotprogram részeként induló applikációról, a Dr. BetMenről is.

A szombati nap utolsó blokkját Lawrence “LB” Brown, az amerikai Chapman Egyetem professzorának előadása nyitotta, aki egy nemrégiben végzett felmérés eredményeire támaszkodva az Egyesült Államokban működő patikai gyógyszeres terápia menedzsment programok hiányosságait, illetve olyan jó gyakorlatokat ismertetett, amelyek a magyar gyógyszerészek számára is követendő példák lehetnek.

A jelenlévők ezt követően kerekasztal-beszélgetés, illetve fórum keretében vették górcső alá a kistérségek gyógyszerellátásával kapcsolatos problémákat, a kisforgalmú, sokszor egyetlen gyógyszerésszel működő patikák megmaradásának lehetőségeit. Dr. Csontos Ildikó, a MOSZ alelnöke „Vidéki és fiókgyógyszertárak jelene, jövője” címmel tartotta meg gondolatébresztő előadását, majd három felkért hozzászóló, dr. Árva-Lóky Zsófia, dr. Halász Éva Anikó és dr. Kovács-Szrogh Vivien osztotta meg a kollégákkal kis- vagy fiókpatika működtetésével kapcsolatos tapasztalatait. Ezt követően élénk és időnként indulatokat sem mellőző diszkusszió alakult ki, amelynek tartalmi részét, legfontosabb gondolatait, megállapításait lapunk következő számában, külön cikkben osztjuk meg Önökkel.

Vasárnap

A kongresszus utolsó napján szokás szerint a gyógyszertár-működtetés mindennapi kérdései kerültek terítékre. Dr. Virág Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem docense a jövő energiagazdálkodásával kapcsolatos dilemmáit osztotta meg hallgatóságával. Az előadó úgy látja, a biztonság–versenyképesség–fenntarthatóság hármasából legtöbbször csak kettő valósítható meg, most viszont ezek mindegyike kihívások előtt áll. Többek között az orosz-ukrán háború, az EU klímapolitikája és az infláció miatt elszabadultak az energiaárak, és egyre rosszabb hatásfokkal jutunk újabb energiaforrásokhoz. Dr. Virág Attila a patikák számára is javasolta az energetikai modernizációt, amely befektetés véleménye szerint egy-két év alatt megtérülhet.

Varga Attila, a Pharma Cloud Kft. ügyvezető igazgatója cége szoftveres ároptimalizáló szolgáltatását, az Intelligens Árazót ajánlotta a gyógyszerészek figyelmébe, amelynek használata nemcsak tervezhető mértékű többletbevételt, hanem időmegtakarítást is eredményez a patikáknál.

Dr. Vályi-Nagy Viktor klinikai homeopátiás szakorvos, háziorvos a homeopátiáról mint kiegészítő gyógymódról tartott előadást, amelynek keretében az Oscillococcinum immuntámogató hatásával kapcsolatban két – COPD-s betegeken végzett – klinikai vizsgálat eredményeit ismertette.

Dr. Rónai Zoltán, a Berlin-Chemie munkatársa az allergiás rhinitisben alkalmazható, természetes eredetű szerekről, dr. Gerencsér Emőke fül-orr gégész a középfül- és melléküreg-gyulladás fitoterápiás kezeléséről tartott tájékoztatást, majd pedig dr. Várhalmi Antal, a Gallmed Kft. ügyvezetője mutatta be a cége által kifejlesztett és forgalmazott étrend-kiegészítő családot.

A patikák jelentős hányada számára a fluktuáció jelenti az egyik legnagyobb problémát. Dr. Gyarmathy Miklós, a PharmaConsulting ügyvezetője szerint a munkatársakat nem több pénzzel és egyéb juttatásokkal lehet hosszú távon megtartani, hanem az F–E–F hármasával. Hogy mit jelent ez a bűvös betűszó, az remélhetőleg már a Gyógyszertár magazin következő számából kiderül.

Az ebédszünetet követően történt meg a kiállítói ajándékcsomagok kisorsolása és átadása, majd előbb Schissler József adótanácsadó, okleveles pénzügyi revizor beszélt a gyógyszertári vállalkozás által bérelt, lízingelt, vásárolt, használt, eladott személy- és tehergépkocsikkal kapcsolatos adóügyi kérdésekről, majd Nyitrai Tamás, a Magyar Nemzeti Bank vezető elemzője ismertette az MNB vállalati konjunktúra felmérésének legfrissebb, 2022. augusztusi eredményeit. Utóbbi keretében hazai cégvezetők vallanak saját vállalatuk jelenlegi helyzetéről, és osztják meg várakozásaikat a kérdezőkkel, amely válaszokból együttesen a gazdaság fejlődésének prognosztizálható iránya is kirajzolódik.

A Covid-19 és a megfázásos szezon a GYOK felkért előadóit sem kímélte: dr. Galgóczi Ágnes, az NNK osztályvezető főorvosa, prof. dr. Jakab Ferenc, a PTE Virológiai Kutatócsoportjának vezetője, Jánossy András, az UniCredit Bank Zrt. Lakossági és Kisvállalati Divíziójának igazgatója, valamint Madarász András, a Goodwill Consulting Kft. értékesítési igazgatója is betegség miatt maradt távol; reméljük, egy következő alkalommal őket is ott üdvözölhetjük a pulpituson.

A Gyógyszerészek XXXII. Országos Kongresszusának szakmai programját Lukácsné dr. Fodor Enikő zárta le: összefoglalta az elmúlt három nap legfontosabb történéseit, illetve megállapította, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet komoly nehézségeket gördített a gyógyszerágazat szereplői elé, amiből az érintettek összefogása, együttműködése jelentheti a kiutat.

Kikapcsolódás

A tartalmas előadásokat követően természetesen kikapcsolódásra is jutott idő: pénteken, a Patika Magazin Estjén az Irigy Hónaljmirigy tagjai késztették műsorukkal hangos ovációra a nagyérdeműt, majd a retró diszkóban Kiss Ottó Csaba szolgáltatta a talpalávalót. Szombaton pedig, a gálavacsorát követően előbb Dolly & Palcsó Tamás fellépésére került sor, majd a legkitartóbb résztvevők a Medicolor együttes zenéjére pördülhettek táncra.

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2022-10-03