XXVIII. Gyógyszertár-működtetés Konferencia Záródokumentuma
A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XXVIII. alkalommal rendezte meg tavaszi munkarendezvényét, a Gyógyszertár-működtetés Konferenciát. 2023. március 3-5-ig ezúttal a Grand Hotel Esztergom adott otthont a megszokott módon kiemelt szakmai érdeklődést kiváltó eseménynek.

A program három fő elemre épült.

Az első munkanap magas színvonalú, akkreditált szakmai továbbképzéssel indult, amelynek során a felnőttkori 2-es típusú diabetes mellitus gyógyszerészi farmakoterápia menedzsmentje egyes aktualitásai felől tájékozódtak a részvevő kollégák. A világméretű prevalencia sorban előkelő helyen szerepelő, az egyik legszélesebb társadalmi réteget érintő krónikus betegség kialakulásának kórtörténetével és hatékony kezelésében való folyamatos gyógyszerészi szerepvállalásához szükséges ismeretekkel gazdagodhatott a hallgatóság.

A szombati munkanap első részében az egészségpolitika – az egészség megőrzése, fenntartása és a betegellátás kérdései kerültek a fókuszba orvos. egészségpolitikus, gyógyszerész és szakhatósági vezető prezentációk tolmácsolásában. Az egészségügyi ellátó rendszer aktuális helyzetének ismertetését követően a résztvevők a prevenció, az ellátásszervezés és az erőforrások helyzetét is áttekintve, jövőkép felvázolására tettek kísérletet. Mindezek mellett górcső alá kerültek az ellátásszervezés egyes elemei, amely témakörben konstruktív javaslatok is megfogalmazódtak a hatékonyság növelése, a magasabb szintű egészségnyereség elérése irányában. A résztvevők megvitatták a jelenlegi, figyelemreméltóan turbulens környezet főbb, a betegszervezetek véleményét is elfogadó aktualitásait. Ezzel összefüggésben elemezték az állami és a magánegészségügy harmonizációjának lehetőségét, a telemedicina és a praxisközösségek fejlesztési irányait, valamit az egyes egészségbiztosítási és támogatáspolitikai kérdéseket egyaránt. A gyógyszerügyekért felelős szakhatóság ismertetve ellenőrzési tapasztalatait, bemutatta a gyógyszerbiztonság érdekében tett erőfeszítéseket. Gondolatvezetésében - többek között - kitért a gyógyszerészi szolgáltatások kérdésére és a működtetés jogszabályi hátterének korszerűsítési igényére egyaránt.

A második részben munkatervünknek megfelelően, a gyógyszerügyre fókuszálva, a gyógyszerpiac került górcső alá. Hogyan biztosítható a betegek számára a korszerű gyógyszeres terápiákhoz való hozzáférés a jelenlegi körülmények között? Ennek a kérdésnek a tanulmányozásához a gyártó és a nagykereskedelmi szektor vezetői voltak segítségünkre. A gondolatvezetés során, a szakterületen fellelhető feszültségek és kihívások mellett a szabályozó rendszer gyakori változásai, az ár- és árrés-szabályozás kérdései is elemzésre kerültek, felvetítve egy életszerű elemeket tartalmazó, stabil jövőkép megfogalmazásának igényét.

A második munkanap harmadik része a gyógyszertárak mindennapjairól szólt. A témakör felvezetését a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnök asszonya vállalta fel. A szakma – hivatás – gazdaságosság közötti harmónia igényével és megteremtésének lehetőségeivel indította gondolatvezetését, ismertetve a tényeket és bemutatva a mozgásteret. Prezentációjában felvázolta a gyógyszertári szolgáltatások jelentőségét a gyógyszerészi hivatásban, különös figyelemmel az adherencia és a várható egészségnyereség kérdéseire. A vitaindítót fórum és kerekasztal megbeszélés követte, ahol széles körben került megvitatásra a patikák jelenlegi helyzete, a kistérségek ellátása, a készletfenntartás problémái és a szolgáltatásfejlesztés lehetőségei egyaránt.

A munkakonferencia harmadik eleme a harmadik napon a gyógyszertár-működtetés jogi, gazdasági, valamint pénz-, munka- és adóügyi kérdéseinek tárgyalását tartalmazta. Ennek során a kollegák megismerkedhettek a HENT stabilizációs időszaka lezárásával és az ezzel kapcsolatos következményekkel. A gyógyszertár-működtetés egyik nem szakmai, de kiemelten fontos területe a gazdasági tevékenység kézbentartása. A könyvelés és az egészségügyi vállalkozás vezetése közötti harmónia elengedhetetlen feltétele a kiegyensúlyozott ellátásnak. A résztvevők évekre visszamenően hasznos muníciót kapnak ezeken a nyílt beszélgetéseken. A forrásteremtés jelentőségét hangsúlyozva a jelenlévők tájékozódhattak a gyógyszertár számára igénybe vehető pályázati lehetőségekről a gyakorlatban éppúgy, mint a napjainkban egyre nagyobb jelentőségű energiatakarékos megoldásokról egyaránt.

A rendezvényt informatikai konzultáció és számos színvonalas kiállítás gazdagította.

A három napos munkakonferenciát a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége éves beszámoló közgyűlése zárta, ahol a kollegák áttekintették, értékelték a konferencia munkáját, és elfogadták megállapításait. A közgyűlésen ezúttal tisztségviselői választásokra is sor került.

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
XXVIII. Gyógyszertár-működtetés Konferencia
megállapításai

 • A közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerészek fontosnak ítélik az egészségügyi ellátásban való szerepvállalásukat. Meggyőződésük szerint a gyógyszeralkalmazás során az adherens betegmagatartás kialakításával és felügyeletével jelentős mértékben hozzájárulnak a terápiák egészségnyereségének növeléséhez.

 • Ezzel összefüggésben ismételten kérjük a praxisközösségekben való szerepvállalásunk biztosítását és ennek döntéshozók által történő rögzítését.

 • Az egészségügyi szolgálatok közül a gyógyszertárakban a legmagasabb a páciens és az egészségtudományi egyetemet végzett szakképesített személyzettel való kontaktusok száma. Ezzel összefüggésben a gyógyszerészi hivatást fejlesztő, szolgáltatás-bővítési programot kezdeményezünk, amellyel meggyőződésünk szerint jelentős mértékben tudjuk tehermentesíteni és segíteni a háziorvosi tevékenységet.

 • Célkitűzésünk a termékközpontú helyett betegközpontú ellátási modell kialakítása.

 • Ennek első pozíciójában a gyógyszertári vakcináció és a főként krónikus terápiákban alkalmazott gyógyszerek adherens alkalmazását segítő vényfelírás (EESZT aktiválás) lehetőségének biztosítását látjuk halaszthatatlannak.

 • Aggasztó mértékben csökken a kistérségek gyógyszerellátását biztosító fiókgyógyszertárak száma. Ezzel párhuzamosan ugyanezen a területen dolgozó személyi jogos gyógyszerészek jelentős része 65 éven felüli, praxisuk eladhatatlan, így megszűnik. Mindezek egyértelműen tartós gazdasági forráshiányra vezethetőek vissza. Javasoljuk a hozzáférés esélye és a lakossági hangulat javítása érdekében a BM egészségügyet felügyelő államtitkárságával közös célbizottság megalakítását.

 • Betegedukáció-egészségnyereség célkitűzéseinkkel összhangban programot tervezünk a lakosság egészségnevelése, egészségértésének javítása, általános és középiskolások egészségnevelése, prevenciója területein.

 • Felméréseink szerint a gyógyszertár-működtetés gazdasági feltételei napjainkra olyan mértékben szűkültek, hogy a működés egyes nélkülözhetetlen feltételeire (humán erőforrás, készletbiztonság) sem nyújtanak fedezetet. Halaszthatatlannak tartjuk a kérdés napirendezését. Javasoljuk a BM egészségügyet felügyelő államtitkárságával közös munkabizottságban a terület érdemi áttekintését, a megoldás lehetőségeinek feltárását.

 • Javasoljuk a gyógyszertárak működtetésével kapcsolatos jogszabályok korszerűsítését, életszerű megoldások irányában való aktualizálását.

  Esztergom, 2023. március 05.

  Magángyógyszerészek Országos Szövetsége

 • Forrás: MOSZ Info
  Kelt: 2023-03-23

  Kapcsolódó cikkek: