Az expediáláshoz kapcsolódó vis maior helyzetek gyógyszertári kezelése - I. rész
Dr. Müller Cecília, országos tisztifőorvossal történő előzetes egyeztetés után az MGYK és az NNGYK együttesen nyújtott be javaslatot.

Minden expediáló ismeri azt a helyzetet, amikor a beteg (cukorbeteg, hipertóniás, egyéb krónikus beteg) hozzá fordul segítségért, mert valamilyen okból elfogyott az alapgyógyszere és a kezelőorvosát nem tudja elérni. A jogszabály szerint receptköteles gyógyszert csak orvosi vényre lehet kiadni. Ezen esetekre és a generikus helyettesítéskor, illetve a tartós hiánycikkeknél felmerülő ún. vis maior helyzetekre szeretne a kamara jogszabállyal megerősített megoldást találni a betegek érdekében, amikor a gyógyszerellátás hiánya egészségügyi kockázatot hordoz magában.

A vis maior helyzet általános meghatározása: előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály, ami meggátol valamely kötelezettség elvégzésében.

Milyen szabályozást javasolnak, megtartva fő szabályként, hogy vényköteles gyógyszer vény nélkül nem értékesíthető

- Csak gyógyszerész által történhet a kiadás, miután ellenőrizte, hogy valós a vis major helyzet, pl. valóban nem érhető el az orvos.
- Csak abban az esetben adható ki Rx gyógyszer orvosi rendelvény nélkül, ha az érintett gyógyszerkészítményből a beteg az előző 4 hónapban már legalább 3 havi mennyiséget váltott ki orvosi receptre. Így valószínűsíthető, hogy a beteg ismeri a gyógyszerét, és a terápiát nem szüntették meg.
- Az Rx kiváltásának lehetőségét kötelezően ellenőrizni kell az „EESZT TAJ betekintés” alkalmazásával az expediálás előtt. A betekintés alapvető feltétele, hogy a betegnek személyesen kell jelen lennie a gyógyszertárban, és aláírásával hozzá kell járulnia ahhoz. Így a betekintés engedélyezése a vis maior expediálás alapvető feltételévé válik.
- Akkor is lehetőség lenne a gyógyszer kiadására, ha az utolsó vényről történő gyógyszerkiváltás után, a terápiás adaggal számolva a beteg még nem szedte be a teljes gyógyszermennyiséget (pl. károsodott a termék, kiborult).
- Amennyiben a körülmények alapján lehetőség van a vis maior expediálásra, egyszerre legfeljebb egy kiszerelési egység adható ki (melyért a betegnek a gyógyszer teljes árát kell kifizetnie), de csak akkor, ha az ezt megelőző, utolsó gyógyszerkiváltás orvosi vényre történt. A kiadás tényét rögzíteni kell az EESZT-ben, és betekintéskor láthatónak is kell lennie. Így a kezelőorvos is látja, ha a betege recept nélkül váltott ki gyógyszert.
- A vény nélküli Rx gyógyszerkészítmény expediálását vis maior helyzetre hivatkozva nyomon követhető módon dokumentálni szükséges a kiadási igazoláson, a gyógyszertári szoftverben és ezzel párhuzamosan az EESZT-ben.

Mikor nincs lehetőség a vis maior expediálásra?

- Az "EESZT TAJ betekintés" során a szexuális úton terjedő betegségek, továbbá pszichiátriai kórképek gyógyszereinek kiváltása nem látható, így ezek az Rx gyógyszerek még vis major helyzetre hivatkozva sem expediálhatók orvosi rendelvény megléte nélkül. (A gyógyszerbiztonsági validálás szempontjából fontos előrelépést jelentene, ezen adatok láthatósága).
Az "EESZT TAJ betekintés" során a receptes, magisztrális készítmények pontos összetétele nem látható, ebben az esetben a készítmények expediálása csak orvosi vényre lehetséges. (Megjegyzés: csak abban a gyógyszertárban kereshető vissza az összetétel, ahol előzőleg kiváltották).
- Amikor nem lehetséges az adagolás megállapítása. (Megjegyzés: csak az érintett gyógyszertárban korábban kiváltott vényeken kereshető vissza az adagolás, ez az "EESZT TAJ betekintés" során nem látható.)
- Fokozottan ellenőrzött gyógyszerkészítmények esetében.
- Fokozottan ellenőrzött alapanyagot tartalmazó, magisztrális készítmények esetében, amennyiben az „EESZT TAJ betekintésben” a pontos összetétel nem látható.
- Az akut/eseti terápiák gyógyszereit nem lehet expediálni (pl. antibiotikumok).

Milyen előnye lenne a szabályozásnak?

- Megelőzi, hogy a beteget esetleg egészségkárosodás érje a gyógyszeres terápia elmaradása miatt.
- Csökkentheti az orvosi ügyeleti ellátások terhelését.
- Nem generál többletköltséget a NEAK-nál.
- Új gyógyszerész kompetenciát biztosít.
- A hazai viszonyokhoz igazodva vezet be egy olyan gyógyszerészi tevékenységet, mely Európa több országában már meghonosodott gyakorlat.

Szerző:
Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész

Forrás: pharmindex-online.hu
Kelt: 2023-10-26