„Év Gyógyszerésze” 2024. - „Kedvenc Patikám 2024”
2010-ben, a Gyógyszerészek XX. Országos Jubileumi Kongresszusát követő szakmai beszélgetés során vetődött fel a kérdés, milyen módon mutassuk be, tegyük közkinccsé azokat az értékes, a gyógyszerészi praxis során érlelődő gondolatokat, amelyek a betegellátás javára fordíthatóak.

Így hívtuk életre az „Év Gyógyszerésze” pályázati rendszert, ami Magángyógyszerészek Országos Szövetsége kezdeményezésére jelenleg is a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság részvételével, célkitűzéseiknek megfelelően, a Roche Magyarország Kft. támogatása mellett a NÉRO Solution szervezésében, már több mint évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik.

A nem titkolt szándék, nevezetesen pódiumot teremteni a gyógyszerészet különböző szakterületein tevékenykedő kollegáink tudományos értékű munkájának, sikert hozott. Az elmúlt időszakban több száz pályamunkát volt alkalmunk tanulmányozni, amelyek mindegyike egy-egy unikum. Így tudtuk megismerni, hogy milyen csodák születnek a kistérségi patikai munkában, a közösségi terekben, a kórházak és egyes ellátó intézmények gyógyszerészeinek mindennapjaiban. A dolgozatok szerzőinek elismerése mellett szakmai rendezvényeinken való prezentáció megtartására is sokan felkérést kaptak. Az utóbbi években pedig önálló, akkreditált, pontszerző továbbképzést is szerveztünk a pályázat nyerteseinek aktív szerepvállalásával. A sikerre való tekintettel, a társadalmi elégedettség mérésére jött létre pár év múlva a „Kedvenc Patikám” elismerés alapítása.

Óriási kihívások előtt áll ma a gyógyszerész társadalom. Fel kell erősíteni a gyógyszeres terápia menedzsment programjainkat, részt kell vállalnunk a praxisközösségek munkájában, hitelessé kell tennünk a WEB felületen való gyógyszerellátást. Az egészséges életvitel fenntartása, a szűrővizsgálatok és a betegségek megelőzésre mellet célkitűzéseink között szerepel elsődlegesen a krónikus terápiákban való, majd az önálló receptírás lehetőségének megteremtése, a vakcinációban való szerepvállalás. A működési feltételek alakítása során prioritás az erőforrások bővítése, a kistérségek ellátásának javítása. Minden módszer, ami a közösségi munkát erősíti, segít az előrejutásban. Ilyen az „Év Gyógyszerésze” és a „Kedvenc Patikám” pályázati rendszer is. Szándékunk, hogy ne vesszenek el a praxisban szerzett tapasztalatok, eredmények, azok minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak. Bízunk abban is, hogy egyre többen fognak a jövőben vállalkozni arra, hogy bemutatkozzanak, és jelentkezzenek felhívásunkra. Szélesítsük azt a tábort, akikkel együtt tudunk dolgozni a gyógyszerészet jövőképének formálásában és gyakorlati megvalósításában!

2024-ben, immár 14. alkalommal is azon kollegáink munkásságát szeretnénk megismerni, akik tevékenysége a közelmúltban és a jelenben, kiemelkedő szakmai tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárulnak a gyógyszerészi hivatás gyakorlásához, fejlesztéséhez és elismertségéhez. Tették mindezt elhivatottan saját mikroközösségükben, gyógyszertárukban, intézményükben.

A pályázat során az idei évben a jelöltek a következő témakörökből választhatnak:

1. Klinikai orientált szolgáltatásbővítés lehetőségei a közvetlen lakossági gyógyszerellátás területén.
2. Gyógyszerbiztonság a gyógyszerészi gondozás folyamatosan változó környezetében - a gyógyszerész feladatai, felelőssége és lehetőségei.
3. Farmakoterápia menedzsment lehetőségek a jelentős betegpopulációt érintő területeken (diabetes, hypertonia, asthma, COPD, osteoporosis, stb.).
4. A szöveti glükóz mérésére szolgáló szenzorok megjelenése és ennek gyógyszerészi gondozási kérdésköre.
5. Immunanalitikai és egyéb diagnosztikai gyorstesztek (point-of-care) a gyógyszertárakban, ezek szakmai kérdései.
6. Social media platformok szerepe a hiteles laikus tájékoztatásban, gyógyszer-, beteg biztonság és betegségmegelőzés támogatása modern eszközökkel.
7. Terápia menedzsment a lakossági gyógyszerellátásban, a gyógyszerész szerepe a hatékony, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia kialakításában.
8. A magisztrális gyógyszerek szerepe a személyre szabott gyógyszerelésben, tradíció és innováció a betegellátásban.
9. Szolgáltatásfejlesztés: Az orvos- gyógyszerész - páciens együttműködés tapasztalatai a gyakorlatban
10. Lehetőségek az intézeti és a közvetlen lakosságot ellátó gyógyszerészek szakmai együttműködésében, különös tekintettel a krónikus betegek terápiás ellátásában, felügyeletében.

A szakmai zsűri tagjai:

Dr. Mikola Bálint, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke, népegészségügyi szakértő
Dr. Samu Antal, a gyógyszerészi gondozás hazai megalapítója
Prof. Dr. Szökő Éva, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke
Prof. Dr. Csóka Ildikó, a Szegedi Tudományegyetem stratégiai főigazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár
Prof. Dr. Halmos Gábor, a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi tanár

A pályázaton jelölni és szavazni a https://www.evgyogyszeresze.hu oldalon lehet, ahol meg kell jelölni azt a gyógyszerészt, vagy patikát (https://www.kedvencpatikam.hu), akik a közönség szerint legméltóbbak lehetnek az Év Gyógyszerésze vagy Kedvenc Patikám megtisztelő cím elnyerésére.

Az Év Gyógyszerésze jelölések beérkezésének határideje: 2024. május 31., ezt követően a pályamunkák beérkezési határideje 2024. augusztus 30.

A Kedvenc Patikám szavazatok beérkezésének határideje: 2024. szeptember 30.

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2024-03-11