Ellenszélben
Kiszorul-e a homeopátia a gyógyszertárakból?

Az elmúlt másfél év egyik egészségügyi slágertémája a homeopátia meghurcolása, sárba tiprása volt. Előbb a nemzeti akadémiák közös európai testülete foglalt állást e tudományág ellen, majd tavaly év végén, az MTA kinyilatkoztatását követően, a magyar Parlament megszavazta azt a törvénymódosítást, amelynek eredményeként a homeopátiás készítmények a jövőben akár el is tűnhetnek a patikák polcairól.

„Európa döntött: a homeopátia hülyeség.” „A homeopátia a világ legzseniálisabb blöffje” – ilyen és hasonló szalagcímekkel kommentálta a sajtó az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) 2017. szeptemberi állásfoglalását, amely szerint semmilyen kézzelfogható bizonyíték nincs arra nézve, hogy a homeopátia valóban hatásos gyógymód lenne. E metódus alapelvei ellentmondanak a fizika és a kémia törvényeinek – jelentette ki a nemzetközi grémium –, amikor pedig a homeopátiás szerek alkalmazása során javul a beteg állapota, az egyszerűen a placebo-hatásnak tulajdonítható. Az EASAC ezért azt javasolta tagállamai döntéshozóinak, hogy

Az EASAC állásfoglalása nem volt minden előzmény nélküli. „Egy pár évvel ezelőtt az ausztrál kormány felkért egy bizottságot, hogy készítsen tanulmányt a homeopátia tudományos megalapozottságáról – idézi fel az eseményeket dr. Sal Péter gyermekgyógyász, a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület elnökségének tagja. – Ez a bizottság 2015-ben kialakította az ezzel kapcsolatos véleményét, amit nem ismerhettünk meg. A kormány ugyanis, amikor megkapta ezt a dokumentumot, leváltotta a bizottság vezetőjét, és visszavonatta az állásfoglalását. Egy újabb bizottságot nevezett ki, egy olyan ember irányításával, aki az ottani szkeptikus szervezet egyik vezetője volt.

„Deklarált célként jelenik meg a homeopátiás eljárások és a homeopátiás gyógyszerek forgalmazásának visszaszorítása.”

Újra elemezték az adatokat, és a következő módon jártak el: 176 tudományos vizsgálatot választottak ki, amelyek a homeopátiával foglalkoztak, és felállítottak egy olyan kritériumot, amelyre korábban soha, sehol máshol nem volt példa, hogy csak azokat a vizsgálatokat veszik figyelembe, amelyek 150-nél több résztvevő bevonásával készültek. Így a 176 vizsgálatból 171-et kidobtak a kukába, és öt vizsgálat alapján megállapították, hogy a homeopátia semmire nem jó. Azóta egyébként elindult egy jogi folyamat az első vizsgálat eredményeinek megismerése érdekében, ami jelenleg is tart.

Ez az ausztrál tanulmány a fő érve az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének. Ráadásul az EASAC semmi mást nem csinált, mint hogy a korábbi, homeopátiával kapcsolatos negatív véleményeket egyetlen nyilatkozatba hozta össze – összegzi a történteket dr. Sal Péter.”

Az MTA állásfoglalása

Tavaly nyáron aztán a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya is kiadta a maga állásfoglalását („A bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei és a komplementer eljárások”). A testület kifogásolja, hogy míg a konvencionális orvoslásnál törvényes és társadalmi követelmény, hogy bizonyítsák működése hatékonyságát és biztonságosságát, addig a nem konvencionális eljárások ez alól mentesülnek. Utóbbiaknak a jelenlegi törvényi háttér melletti alkalmazása egyet jelenthet a bizonyítékok nélküli gyógyászattal. Bizonyítékok nélküli gyógyászatot végezni pedig – írják – súlyos kockázatot jelenthet a betegek számára.

Az Osztály fontosnak és nélkülözhetetlennek tartja, hogy a nem konvencionális eljárások csak akkor legyenek végezhetők, ha – a tudományos bizonyítások módszertanának alkalmazásával – az adott betegségre vagy kóros állapotra hatékonynak bizonyulnak, és semmilyen káros következménnyel nem járnak. Az aktuális magyar jogszabályi háttér szerintük nem megnyugtató, mivel szinte minden olyan eljárás, amely akár hatástalan – és itt konkrét példaként a homeopátiát említik –, a hatályos rendelet szerint szabályosnak számít.

Javasolják, hogy az e területen folyó tevékenység megnevezésekor, illetve szabályozásakor – a félreértések elkerülése végett – az alternatív medicina helyett a komplementer eljárások elnevezést használják. Állásfoglalásuk szerint a homeopátia esetében nincs evidencia arra, hogy a placebónál hatékonyabb lenne. Ennek alapján a homeopátia nem tekinthető a komplementer medicina részének.

A fentiek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a testület közleményében keveri a komplementer és az alternatív medicina fogalmát. Valójában azonban fokozatosan kiszorítja a homeopátiát a gyógyítás eszköztárából: előbb csupán kiegészítő terápiaként tartja elfogadhatónak, később viszont már ebből a körből is kizárná.

Utórengések

Az MTA állásfoglalásának hatására a Semmelweis Egyetem bejelentette, hogy a továbbiakban nem indítja el a homeopátiáról szóló tantárgyát. A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke viszont – még 2017 őszén – úgy nyilatkozott, sem a magyar hatóságok, sem az MGYK nincs abban a helyzetben, hogy betiltsa a homeopátiás szereket. Dr. Hankó Zoltán elmondta, a hazai szabályzás változásához előbb az uniós gyógyszerkönyvnek kell módosulnia, és csak azután vezetik át a változásokat a magyar gyógyszerkönyvbe, márpedig addig a gyógyszertárak polcairól sem lehet levetetni a homeopátiás készítményeket.

A Magyar Orvosi Kamara ezzel összhangban úgy foglalt állást, hogy amíg nem kerül sor jogszabályi változásra vagy a gyógyszerkönyv módosítására, addig a MOK legitimnek tekinti a jelenleg engedélyezett homeopátiás szerek forgalmazását. Ugyanakkor az orvosok részéről szükségesnek tartja annak a döntésnek a komoly szakmai-etikai mérlegelését, amikor egy hatásosságát nem igazolt termék javaslatát kérik tőlük, különösen akkor, ha a betegnek hatásos gyógyszerre van szüksége.

Kiszorítósdi

A Parlament lapzártánk után szavazott az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény azon módosításáról, amely szerint homeopátiás gyógyszer ajánlása esetén a részletes tájékoztatást írásban is a beteg rendelkezésére kell bocsátani. A gyógyszertárban az expediálók feladata lenne ennek az információnak, illetve írásos tájékoztatónak az átadása. A jogszabály szerint, aki ezt a tájékoztatási kötelezettségét megszegi, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárás lefolytatása a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Továbbá, a 2004. május 1. előtt engedélyezett, terápiás javallattal rendelkező homeopátiás gyógyszerek 2020. január 1-jét követően csak akkor lesznek forgalmazhatók, ha megfelelnek a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, illetve az azt átültető jogszabályok e gyógyszerek forgalomba hozatalára vonatkozó előírásainak.

A törvénymódosítás indoklásában deklarált célként jelenik meg a homeopátiás eljárások és a homeopátiás gyógyszerek forgalmazásának visszaszorítása.

„Ellentmondásosnak gondolom – jegyzi meg dr. Sal Péter –, hogy miközben megpróbáljuk lebeszélni az embereket a homeopátia alkalmazásáról, létezik egy másik törvény, ami a bio- és öko-gazdálkodással foglalkozik, és azt javasolja az érintetteknek, hogy a mezőgazdaságban és az állatgyógyászatban homeopátiát és ahhoz hasonló természetes gyógymódokat alkalmazzanak.”

A gyógyszertárak szempontjából kardinális kérdés, hogy a jövőben milyen részletességű tájékoztatással kell szolgálniuk a homeopátiás szert vásárolni szándékozó betegek felé. Ha csupán annyit kell közölniük, hogy a homeopátiás szerek a hagyományos gyógyszerekétől eltérő hatásmechanizmussal fejtik ki hatásukat, semmi gond. Ha e készítmények a továbbiakban nem nevezhetők gyógyszernek, azt is túléli a szegmens. Ám ha azok a híresztelések válnak valóra, amelyek szerint az expediálónak azt kell mondania, amit az MTA is állít, hogy ezeknek a készítményeknek nem bizonyított a hatásosságuk, hogy semmivel nem hatékonyabbak, mint a placebo, akkor akár ne is tartsák készleten ezeket a szereket, hiszen ki az a vásárló, aki pénzt adna egy már előre tudottan „hatástalan” gyógyszerért?

Márpedig ha így lesz, a homeopátiával is foglalkozó patikáknak egy újabb termékkörtől kell búcsút venniük, amely eddig árrés-tömegük akár több százalékát is biztosította. Ez a legnegatívabb forgatókönyv; reméljük, nem ez fog megvalósulni.

„Ezzel a rendelkezéssel, a homeopátiás szerek patikából való kiszorításával az online kereskedelem felé terelik az embereket, ami ebben az esetben kifejezetten rossz irány – véli dr. Sal Péter –, hiszen míg a páciens az expediálótól információt, tanácsokat is kap a gyógyszer használatával kapcsolatban, az interneten ez a lehetőség elvész. Ennek következtében a homeopátiás ellátás színvonala is jelentősen csökkenni fog.”

Az utolsó szalmaszál

A parlamenti végszavazást megelőzően a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület egy olyan brosúrát juttatott el az országgyűlési képviselőknek, amelyben tagjai tiltakoztak a homeopátia visszaszorítása és kriminalizálása ellen, valamint e gyógymód létjogosultsága mellett érveltek.

„A betegek leginkább olyan terápiáktól gyógyulnak, amelyekben bíznak – írták. – A homeopátia hatásosságában a magyar lakosság fele bízik. Az orvosokat védi a szakmai kiégéstől az, ha olyan gyógymódokat alkalmazhatnak, amelyekben ők és a betegeik is megbíznak.”

„Ön szerint a szakorvosok által rendelt homeopátiás gyógyszerek nagyobb kockázatot jelentenek, mint a túl széles spektrumú antibiotikumok, vagy a nem ritkán évekig ismételten felírt altatók, nyugtatók?” – tették fel a kérdést a képviselőknek

„Ha legalább olyan biztonságosnak tartja a homeopátiát, mint a konvencionális gyógyszeres terápiát vagy a gyógynövényeket, kérjük, ne szavazza meg az alábbi paragrafusokat! – kérték az egyesület tagjai a döntéshozókat. – A homeopátia tervezett visszaszorítása ronthatja a betegek gyógyulási esélyeit, és hozzájárulhat az orvosok kiégéséhez. Az ön felelőssége is, hogy ez ne történjen meg!”

A Parlament Egészségügyi Bizottságának ülésén élénk vita kísérte a jogszabály-módosítás előterjesztését, ám a kormány képviselője kitartott az eredeti elképzelés mellett.

A homeopátia a gyakorlatban

Az MTA állásfoglalása kimondja, hogy a homeopátia hatástalan, így még csak a komplementer medicina részének sem tekinthető. Ezzel szemben például Indiában, ahol a homeopátia a tömegek számára is megfizethető megoldásnak számít, 100 millió embert kizárólag ilyen készítményekkel kezelnek, többek között a kórházakban is. Egy másik népes ország legfőbb szakmai testülete, az Orosz Tudományos Akadémia is támogatja végső döntésével a homeopátia alkalmazását (miután ott is hasonló indítvány született, mint Magyarországon e szerek költséghatékonyságának és hatásosságának vizsgálatára).

A Medián egy tavalyelőtti felmérése szerint a magyarok 44 százaléka tartja hasznosnak és hatásosnak a homeopátiát. Egy másik, 2016-os közvélemény-kutatásból tudható, a lakosság több mint harmada gondolja úgy, hogy a homeopátiás szerek egyenesen hatékonyabbak, mint a hagyományos gyógyszerek. E módszer elfogadottsága az iskolázottsággal nő, a módszer támogatói jellemzően a 40–60 év közötti nők, és honfitársaink negyede a gyermekeinek is adott már ilyen készítményt.

Gazdasági megfontolások

A homeopátiás szerek piaca eltörpül a teljes gyógyszerszegmenshez képest. Az Európai Unióban 2013-ban a vény nélkül kapható készítmények teljes piacának 7 százalékát tették ki a homeopátiás szerek. Nálunk abban az évben körülbelül kétmilliárd forintos bevétel származott ezekből a termékekből, ami a teljes hazai gyógyszerpiac forgalmának 0,3 százalékát jelentette.

Viszont, előrejelzések szerint ez a terület lehet az elkövetkező időszak egyik legdinamikusabban fejlődő szegmense, forgalma 2024-re csaknem megötszöröződhet. És ami a lényeg: vásárlókat von el a hagyományos gyógyszergyáraktól, ami azok forgalmának csökkenését eredményezheti. Hogy tudományos meggyőződésből vagy a gyógyszer-lobbi befolyásának hatására, nem tudni, mindenesetre az akadémiák tudományos testületei a klasszikus gyógyszerek gyártóinak kottájából játszanak, a magyar döntéshozók pedig ugyancsak az utóbbiak malmára hajtják a vizet.

Dr. Sal Péter ezzel együtt a homeopátia hazai pozícióinak javítását sem tartja reménytelennek: „A fő példa számomra Svájc, ahol egy népszavazás eredményeképpen öt komplementer gyógymódot az állami egészségügy a finanszírozott kategóriába emelt át. Ott ezt megelőzően egy gazdaságossági tanulmányt kellett elvégezni; ha nálunk is ugyanígy ki lehetne mutatni, hogy ennek a gyógymódnak az alkalmazása milyen megtakarításokat hoz a gyógyszerkasszának, hogy a kevesebb antibiotikum- és fájdalomcsillapító-használat révén mennyivel olcsóbbá válik a krónikus betegségek kezelése, a hazai homeopátiás gyógyászat talán egy kicsit jobb pozícióba kerülne, mint ahol most van.”

MOSZinfó


Támadás helyett ésszerű integrálást az ellátórendszerbe!

A homeopátia a WHO besorolása szerint KAM, azaz a komplementer és alternatív medicina körébe tartozó gyógymód. A világon csaknem félmilliárd, az Európai Unióban több tízmillió ember1, hazánkban a lakosság fele használt már valamilyen homeopátiás készítményt, több százezer ember pedig rendszeresen szed ilyen szereket.2 Magyarországon a homeopátia orvos kezéhez rendelt terápia.

Az antimikrobiális rezisztencia jelentette globális probléma visszaszorításának egyik WHO által javasolt módja a hagyományos terápiák (például a fitoterápia és a homeopátia) integrálása az alapellátásba.

Mindezt epidemiológiai kutatások is alátámasztják. Franciaországban homeopátiás és konvencionális háziorvosi praxisok eredményeit vizsgálták izom- és csontfájdalmak, felső-légúti fertőzések, alvászavar, szorongás és depresszió esetén több mint 8500 betegen, 800 háziorvos bevonásával. Felső-légúti fertőzések kezelésekor a homeopata orvosok 57 százalékkal kevesebb antibiotikumot írtak fel. A páciensek betegségének lefolyása hasonló volt, mint a konvencionális praxisokban, gyógyulási esélyeik nem csökkentek, miközben jóval kevesebb antibiotikumot kapott a szervezetük.3

Svájcban az Alkotmányban rögzítették a komplementer orvosi eljárások nyújtásának kötelezettségét, és a homeopátiát, valamint négy másik komplementer terápiát más orvosi szakágakkal egyenrangúvá tettek. 2017 májusában megállapították, hogy a homeopátia megfelel a tudományos bizonyítékokon alapuló hatásosság, hasznosság és költséghatékonyság kritériumainak.

A homeopátiás gyógyszerek gyártása gyógyszergyárakban történik, a nemzetközi gyógyszeripari előírásoknak és a GMP (Good Manufacturing Practice) szabályainak megfelelően. A gyártóhelyeket a nemzeti gyógyszerhatóságok rendszeresen ellenőrzik. A homeopátiás gyógyszerek a többi gyógyszerrel azonos minőségi, biztonsági és farmakovigilanciai előírásoknak felelnek meg. Az indikációval törzskönyvezett homeopátiás gyógyszerek esetén kötelező a hatás igazolása. Az indikáció nélkül törzskönyvezett egykomponensű homeopátiás szereknél a hatás igazolása nem kötelező, ugyanakkor javallatot sem lehet feltüntetni a csomagoláson.

A Boiron Hungária Kft. szorosan figyelemmel követi a homeopátiás gyógymódot érintő törvényváltozásokat, és megtesz mindent annak érdekében, hogy a szakmai szervezetekkel, a kormányzat képviselőivel, az orvosokkal, gyógyszertárakkal és a homeopátiás gyógyítási mód iránt bizalommal viseltető betegek százezreivel korrekt párbeszédet folytasson. A Boiron a homeopátiás eljárás racionális integrálására törekszik az egészségügyi ellátásban.

Boiron Hungária Kft.

1 https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2014/11/Commission_Report_Dir_92-73_and_92-74_Homeo_July_1997.pdf
2 https://index.hu/tudomany/2017/12/21/a_homeopatia_a_vilag_legzsenialisabb_bloffje/
3 Az EPI 3 kutatás szorongás és depresszió részeredménye: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27145957
3 Az EPI3 kutatás felső-légúti fertőzések részeredménye: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24646513


A szakmapolitikai hülyeséget nem gyógyítja a homeopátia korlátozása

Már évek óta döbbenettel vegyes csodálattal figyelem azt az acsarkodást, amely a homeopátia körül lángol, különös tekintettel arra, hogy ebben a szomorú és buta felhajtásban kiváló akadémikusok is részt vesznek.

Több alkalommal is részletesen írtam erről a témáról, ezért most csak a lényeget hangsúlyozom: a tudomány és az áltudomány között nem lehet olyan éles határvonalat húzni, és úgy, ahogy azt a homeopátiát támadók gondolják. Ugyanis például az uniós jog alapján nem csak a homeopátiás gyógyszerek javallattal nem rendelkező részénél nem kell klinikailag bizonyítani a hatást, hanem a hagyományos növényi készítmények esetében sem. Ezen felül rengeteg gyógyszer rendelkezik elavult, tudományosan hibás javallatokat és egyéb információkat tartalmazó alkalmazási előírásokkal. Vagyis az allopátiás gyógyszerek világában is bizony hemzsegnek a tudományosan elavult, mondhatni, mai szemmel de facto áltudományos információk.

Pragmatikus oldalról nézve a homeopátia valós közegészségügyi veszélyét egyetlen felmérés sem támasztotta alá (nincsenek is ilyenek), szemben az allopátiás gyógyszerek elképesztő mértékű zabálása által okozott egészségkárosodásokkal, amelyekre számos bizonyíték létezik. Nézetem szerint a közegészségügyi problémát alapvetően az igazolt hatású gyógyszerek alkalmazása kapcsán a tudomány tudománytalan alkalmazása jelenti, nem pedig az allopátiás szerek piacához képest töredék mértékű homeopátiás szerek használata.

Az ember nem érti ezt a nagylöttyös indulatot. Hogy mást ne mondjak, 1950-1990 között tiltott volt a homeopátia, de ettől egy fikarcnyit sem javult a magyar nép egészsége, illetve a gyógyszeres terápia minősége.

Ráadásul nekem úgy tűnik, hogy politikusaink és szakmapolitikusaink az elmúlt 10 évben részben szétverték a gyógyszer-engedélyezési szakértői gárdát, részben pedig nem is tartanak igényt józan technokrata háttérelemzésekre ezen a téren.

Azok a jogszabályi módosítási elképzelések, amelyeket láttam, illetve a vad ötletek a gyógyszerészek fenyítésére egy legálisan forgalomban lévő termékcsaláddal kapcsolatban, a hülyeségen belül is a nonszensz kategóriájába tartoznak, főleg egy olyan országban, ahol 10-15 gyógyszert szedetnek a szerencsétlen öreg emberekkel, zömében értelmetlenül és drága pénzen.

Ehelyett jó lenne egyszer érdemi dolgokkal foglalkozni: MINDEN gyógyszeres terápia racionálisabb alkalmazásával, a gyógyszerkincs modernizálásával, a mellékhatások gyakoriságának és súlyosságának csökkentésével, az orvosok és gyógyszerészek oktatásával arra, hogy tartsák magukat a menet közben javítandó minőségű alkalmazási előírásokhoz – és ezek csak kiragadott példák.

Dr. Dobson Szabolcs
gyógyszerésztörténész

Forrása: MOSZ Info
2019-01-13