Sikeres újesztendőt!
A gyógyszerészeknek 2017-ben sem volt könnyű évük. A legnagyobb eredmény, hogy talpon maradtunk, hogy felelősen és biztonságosan működtettük a gyógyszerellátást. Az átalakuló és egyre gazdaságorientáltabb világ bennünket is utolért. A hivatást fejlesztő, egy évtizeddel ezelőtt megálmodott és azóta tartalommal is megtöltött szakmai programjaink megtorpantak, a döntéshozók, az egészségügyi ellátórendszer, de még a gyógyszerészek gondolkodásának a fókuszából is kikerültek.

Rendezvényeinken csaknem kétezer kollégával találkozva tetten érhető az affinitás az élettani és terápiás ismeretek felújítása, bővítése, a gyógyszerészi szerepkör kiteljesítése irányában, de az érdeklődés egyértelműen a szolgáltatás fejlesztése és a vállalkozások működtetésének eredményessége irányába mutat. Több oka is van ennek. A gyógyszertári tevékenységben dinamikusan szaporodó feladatok, kötelezettségek forrásigényesek. Humán és gazdasági erőforrást egyaránt igényelnek. Az élet úgy hozta, hogy a gazdasági és a gyógyszerbiztonsági előírások megvalósítása megelőzte a szakmai célkitűzések teljesítését. Gondoljunk a NAV-online rendszer felépítése, az EESZT-hez való csatlakozás, vagy a jövőre várható egyedi gyógyszer-azonosítás feltételeinek megteremtése követelményeire és azok vonzataira.

Az ezekkel összefüggő feltételek teljesítése lekötötte a gyógyszerészek figyelmét, nem mellesleg a gyógyszertár-működtetés gazdasági eredményeit is, aminek egyenes következménye, hogy távolabb került a már meglévő terápiás protokollok alkalmazása, a terápiamenedzsment, a gyógyszerészi tevékenység egészségnyereség-tartalmának fejlesztése.

Ami erőt ad, az a bizonyosság abban, hogy szükség van ránk. Feltehetően magas szintű és folyamatosan végzett ismeretbővítési programunkkal is összefüggésben, felkészültségünkkel kivívtuk és fenntartjuk a társadalom, és gyakran az orvosi kar megbecsülését. Az egyre bővülő gyógyszerkincs és az általuk biztosított terápiás megoldások területén szakértőkké váltunk. Az olykor erős hiányokkal küszködő gyógyszerellátás során – a nagykereskedőkkel szoros együttműködésben – jelentős fennakadás nélkül garantáljuk a medicinákhoz való hozzáférést.

Számos tehetséges, jól felkészült és elhivatott kolléga csatlakozott hozzánk az X, de már az Y generációból is, akik új szemléletet és dinamizmust hoznak sorainkba. Velük együtt aktív részesei vagyunk az egészségértési programok, a gyógyszeres terápiák során kialakítandó beteg-együttműködési kapcsolatok felépítésének. Tudjuk, hogy ez a jövő.

2018 egyik legfontosabb feladatának tekintem a hivatás, a szakma és a kereskedelmi kapcsolatok harmóniájának megteremtését. Egyik sem működik a másik nélkül. Meggyőződésem, hogy a helyes arányok megtartása a záloga a gyógyszerészet jövőjének. Kezünkben a jövő. Kívánom, hogy ebben találjuk meg, és tartsuk fenn a közös érdekérvényesítést!

„…Nem elég a célt látni;
járható útja kell!
Nem elég útra lelni,
az úton menni kell!
(…)
Nem elég elindulni,
de mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával,
aki vezetni mer!
(…)
Nem elég sejteni,
hogy milyen kor jön el;
jövőnket – tudni kell!”

(Váci Mihály: Még nem elég)

Mikola Bálint

Forrása: MOSZ Info
2017-12-31