Sajtóközlemény: Gyógyszerészeti szervezetek: a gyógyszerészek jelentős része bevezetné a patikai vakcinációt
A patikák jelentős része jelenleg a gyógyszerellátáson túl is nyújt szolgáltatásokat a betegek számára, és a gyógyszerészek többsége továbbiakkal is bővítené ezeket, köztük a vakcináció bevezetésével – derül ki két gyógyszerészeti szakmai szervezet tavaly év végén lezajlott felméréséből.

A gyógyszerészek jobb betegellátást és a vakcinák elérhetőségének növekedését várnák a gyógyszertári vakcináció elérhetővé tételétől. - Budapest, 2022. március 24.

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) és a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) a tavalyi év végén végzett kutatásával arra kereste a választ, hogy a gyógyszerészek hogyan viszonyulnak a gyógyszertári szolgáltatások nyújtásához és körének bővítéséhez, különös tekintettel a gyógyszertári vakcinációra.

A közel 600 gyógyszerész részvételével készült felmérés alapján a gyógyszerészek közel 60%-a nyitott az alapokon túli gyógyszertári szolgáltatások nyújtására és a gyógyszerészi hivatás fontos részének tartja azokat. A válaszadók közel kétharmada (64%) dolgozik olyan gyógyszertárban, amely jelenleg is rendelkezésre áll valamilyen szolgáltatással a betérő betegek számára. Ezek közül a leggyakoribb az állatgyógyászati készítmények forgalmazása (40%), a gyógyszerészi gondozási programban való részvétel (26%), és az internetes gyógyszerforgalmazás (20%) (megjegyzés: a felmérés még a csomagküldés korlátozása előtt készült).

A felmérésben résztvevő gyógyszerészek 70%-a nyitott lenne új szolgáltatás bevezetésére, a legtöbben a házipatika átvizsgálásával (78%) és a gyógyszeres terápia menedzsmenttel (69%) foglalkoznának. Emellett a válaszadók több mint fele véli úgy, hogy a gyógyszertári gyorstesztek elvégzése és értékelése (56%), valamint a gyógyszertári vakcináció bevezetése (50%) is megfelelő lehetőség lenne a bővítésére.  

Jelenleg több mint 40 országban számít napi gyakorlatnak, hogy a gyógyszertárakban olyan szabadon választható védőoltásokat adnak be a felnőtt lakosság részére, mint például az influenza vagy egyéb megbetegedések elleni nem kötelező védőoltások. A koronavírus-járvány elleni küzdelemben is nagyon hamar a védekezés egyik legfontosabb eszközévé vált a vakcináció, azonban a tömeges oltások tovább terhelik az egyébként is túlterhelt egészségügyi ellátórendszereket.  Az elmúlt másfél évben több európai országban engedélyezték a gyógyszertári vakcinációt, többek között Lengyelországban, Olaszországban és Franciaországban.

A felmérés alapján a megkérdezett gyógyszerészek fele vezetné be a gyógyszertári vakcinációt. Ugyancsak a gyógyszerészek fele mondta azt, hogy személyesen is részt venne az oltások beadásában. A gyógyszerészek közel kétharmada (64%) szerint a vakcináció lehetőségének megteremtése növelné a szakma elismertségét a társadalomban. A bevezetést támogatók harmada (35%) szerint az elérhetőség növelése segíthet tehermentesíteni az egészségügyi ellátórendszert.

A bevezetést elutasító gyógyszerészek 39%-a véli úgy, hogy a személyi feltételek nem megfelelőek a gyógyszertári vakcinációhoz. Kicsivel több mint egyharmaduk (37%), azaz az összes válaszadó alig 12%-a nem támogatja, hogy a gyógyszerészi kompetenciák ezzel a szolgáltatással bővüljenek. Csak a gyógyszerészek 31%-a tartja nehéz feladatnak a védőoltások beadását, míg jelentősen többen (72%) tartanak attól, hogy egy esetleges nem várt oltási esemény, reakció miatt sürgősségi ellátást kellene nyújtaniuk. A kapott válaszok alapján a szolgáltatás sikeres bevezetéséhez nagy figyelmet kellene fordítani a finanszírozás kérdésére, valamint a személyi, tárgyi és építészeti feltételek meghatározására. Emellett az is kiderült, hogy a továbbképzésen való részvétel nem jelentene akadályt a gyógyszerészek számára.

Az elmúlt két év tapasztalatai, a felmérés eredményei és a környező országokban bevezetett gyakorlatok alapján a MOSZ és a HGYSZ megfelelően meghatározott feltételek és protokollok mentén javasolja a gyógyszertári vakcináció bevezetését Magyarországon. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a gyógyszertárak és az oltást végző gyógyszerészek csak önkéntesen vegyenek részt a szolgáltatás nyújtásában, amely a felnőttkori oltásokra terjed ki. Emellett az oltás beadására egységes szolgáltatási díj vonatkozna, míg a védőoltás szabadáras maradna.

„A felmérés egyértelműen alátámasztotta álláspontunkat, hogy a gyógyszerésztársadalom a jelenleginél jóval nagyobb segítséget tud nyújtani a betegellátásban. Az eredmény megerősített minket abban, hogy mielőbb szükséges a döntéshozók bevonásával áttekinteni a gyógyszertárak egészségügyi szolgáltatásban való szerepvállalását és bővítését. Ez különösen igaz a gyógyszertári vakcinációra, amely az elmúlt időszakban az egészségügyi szakemberek figyelmének látóterébe került.” – mondta Lukácsné dr. Fodor Enikő, a MOSZ elnöke.

„A kutatás sikeresen feltérképezte a gyógyszerészek véleményét és hozzáállását a szolgáltatásokkal kapcsolatban, azonban még fontosabb, hogy beazonosította a gyógyszertári vakcináció esetleges bevezetése során felmerülő megoldandó feladatokat is. Erős jelzés érkezett a gyógyszerészek részéről, így mindenképpen foglalkozni kell a felmerült kérdésekkel. Álláspontunk szerint ezek nagy része alapos tervezéssel, célzott képzésekkel és részletes tájékoztatással kezelhető lenne. Fontosnak tartjuk, hogy a protokollok kidolgozásánál és a feltételek meghatározásánál a döntéshozók vegyék figyelembe a gyógyszertárak lehetőségeit, terhelhetőségét és ezen szolgáltatások finanszírozását is.” – mondta dr. Zlinszky János, a HGYSZ elnöke.

A felmérést bemutató részletes anyagot a gyógyszerészeti szakmai szervezetek javaslataikkal együtt eljuttatták az érintett minisztériumnak és hatóságoknak, valamint elérhető a MOSZ és a HGYSZ honlapján.

A MOSZ-ról:

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szerveződése során jött létre a gyógyszerészet új ars poeticájának megfogalmazása, a gyógyszerészi hivatás fejlesztése és társadalmi megbecsülése előmozdítása érdekében. A szervezet érdekérvényesítő tevékenységét a nemzetközi szakmai folyamatokra is figyelemmel tényszerű adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógyszerészet stratégiai érdekeit szem előtt tartva végzi.

A HGYSZ-ről:

A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége 2010 májusában jött létre. Célja a hálózati gyógyszertárak és az ott dolgozó szakemberek érdekeinek képviselete és érvényesítése, valamint a magyarországi gyógyszertár piac fenntarthatóságának és hatékony működésének támogatása. A Szövetség a gyógyszer-kiskereskedelemben a szabályozott versenyt szeretné megvalósítani. A lakosság számára ugyanis a verseny a hozzáférés és az ellátás minőségének javulásával jár. A tagvállalatok, mely gyógyszertáraikkal az ország minden megyéjében jelen vannak, Magyarországon közel 400 patikát üzemeltetnek.

Forrás: MOSZ Info
Kelt: 2022-03-24