Fiókgyógyszertárak gyógyszerész nélküli működtetésének rendelete
A belügyminiszter 6/2024. (II.6.) BM rendelete
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló
44/2004. (IV.28.) ESzCsM rendelet, valamint a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet módosításáról
Forrás: magyarkozlony.hu
Kelt: 2024-02-07

Kapcsolódó cikkek: